Služby 2019-04-12T17:48:44+00:00

Služby

Home – Služby

Engineering

Našim najdôležitejším odvetvím je automobilový priemysel, v ktorom boli získané skvelé skúsenosti vďaka dlhodobej spolupráci s hlavnými výrobcami automobilov v Taliansku (Ferrari, Maserati, Lamborghini).
Spoločnosť Comcor Engineering spolupracuje na vylepšovaní jednotlivých komponentov – rámy, závesné systémy, prevodovky, brzdy – od návrhu až po výrobu.

Sme tiež odborníkmi v oblasti navrhovania, vývoja a výroby strojov alebo ich častí a komponentov pre priemyselnú automatizáciu a iné odvetvia.

Naše aktivity sú nasledovné:

 • štúdie uskutočniteľnosti
 • konštrukčné výkresy
 • priemyselný dizajn
 • konštrukcia strojov alebo komponentov
 • technické poradenstvo
 • poradenstvo pri výbere materiálov
 • meranie
 • reverzné inžinierstvo
 • 3D modelovanie

Technická dokumentácia

Technický projekt by nebol kompletný bez príslušnej dokumentácie. Navyše technický návrh a nové normy si vyžadujú neustálu kontrolu a úpravu dokumentácie.
Comcor fornisce l’assistenza redazione o aggiornamento della documentazione tecnica ed in particolare:
Spoločnosť Comcor poskytuje asistenčné služby pri príprave alebo aktualizácii technickej dokumentácie a to najmä:
– používateľských príručiek a manuálov údržby
– korekcií a modifikácií výkresov alebo projektov
– rendering a obrázky pre technické príručky
– technických noriem
– aktualizácia výkresov
– technické poradenstvo

Pevnostné výpočty

„Metóda konečných prvkov (FEM), ktorá sa aplikuje na fyzikálne telesá prostredníctvom siete vytvorenej z elementov (prvkov), identifikuje kritické body konštrukcií zdôraznením dôležitých kritérií týkajúcich sa tuhosti, pevnosti a elasticity jednotlivých častí a ich zostáv.
Použitie špecifického softvéru pomáha získať spoľahlivé krátkodobé analýzy v predbežnej fáze výroby.
Napríklad naša štúdia uskutočňuje pevnostné výpočty FEM, ktoré zahŕňajú:

 • Štrukturálne analýzy
 • Tepelné analýzy
 • Multibody analýzy
 • Únavové analýzy atď

Prototyping

3D tlač je dôležitou súčasťou projektu, ktorý umožňuje realizáciu predbežného prototypu pred výrobou.
Tento postup má mnoho výhod nakoľko:
 • umožňuje vyrobiť ľubovoľný komponent projektu
 • navrhne modifikácie a zmeny ešte pred výrobou
 • – Jednoduché používanie znižuje náklady tým, že skracuje čas implementácie
 • Umožňuje okamžité použitie sinterovaných materiálov s rôznou pevnosťou.

Realizácia prototypov

Pre vyvíjané projekty našou spoločnosťou sme schopní dodať riešenia “ na kľúč“.
Príslušný personál, špecializovaní dodávatelia a existencia priestorov pre testovanie nám umožňuje realizovať prototypy zariadení, ktoré navrhujeme, vykonať príslušné skúšky a testy.

Distribúcia a logistika

Pri distribúcii a uvádzaní výrobkov na trh Comcor Engineering čelí výzve na „vonkajšom poli“: preklenutiu rozdielu medzi nápadom a realizáciou, konfrontovaniu sa s trhom inžinierov, kde každý je tvorcom inovatívnosti vo svojej firme. Comcor Engineering má kapacity na interpretovanie potrieb a možnosti na dosiahnutie úspechu.
Dôkladnosť a profesionalita pri každej požiadavke a návrhu sú dôvody, prečo firma získala pre svojich klientov vysokokvalifikovaných odborníkov na skompletizovanie ponuky a dosiahnutie daných cieľov.
Účasť na veľtrhoch, návštevy a kontakty zamerané na poznatky a šírenie nových návrhov či jednoduché prezentácie sú bežnými činnosťami spoločnosti.
Okrem iného Comcor Engineering navrhuje aj riešenia, ktoré riadia tok zásobovania a expedíciu vyrobeného materiálu.