19.09.2018 – WORKSHOP: THE ROADMAP TO THE LIGHTWEIGHT COMPOSITE PWT & ePWT. – COMCOR ENGINEERING & SUMITOMO BAKELITE SBHPP

in News & Eventi

V stredu 19.9.2018 v hoteli Real Fini Baia sa konal workshop pod názvom KOMPOZITY A PLASTY V AUTOMOBILOVÝCH POHONOCH, ktorý organizoval COMCOR ENGINEERING s.r.o. v spolupráci s SUMITOMO BAKELITE SBHPP (Sumitomo Bakelite High Performance Plastics).

Odborná verejnosť a technickí pracovníci zúčastnených spoločností mali možnosť diskutovať o témach týkajúcich sa znižovania hmotnosti, zníženia emisií CO2, zníženia nákladov, zvýšenia výkonu, zníženia hluku, tepelných emisií a o optimalizácii tepelného riadenia.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich príspevky a želáme veľa úspechov pri využití nadobudnutých poznatkov.

Comcor Engineering s.r.o.

2021-01-22T14:55:41+00:00 01/10/2018|